Volume 60, Number 3,4
CONTENTS
August 2013

Review

Targeting platelet-derived growth factor as a therapeutic approach in pulmonary fibrosis 175
Yasuhiko Nishioka, Momoyo Azuma, Masami Kishi, Yoshinori Aono
Originals

Correlations between F-18 FDG PET/CT and pathological findings in soft tissue lesions 184
Hayato Nose, Hideki Otsuka, Yoichi Otomi, Kaori Terazawa, Shoichiro Takao, Seiji Iwamoto,
Masafumi Harada
Hypercholesterolemia and effects of high cholesterol diet in type IIa sodium-dependent phosphate
co-transporter (Npt2a) deficient mice
191
Sarasa Tanaka, Hironori Yamamoto, Otoki Nakahashi, Mariko Ishiguro, Yuichiro Takei,
Masashi Masuda, Mina Kozai, Shoko Ikeda, Yutaka Taketani, Ken-ichi Miyamoto, Eiji Takedak
Cysteine string protein 1 (CSP1) modulates insulin sensitivity by attenuating glucose transporter 4 (GLUT4) vesicle docking with the plasma membrane 197
Bayasgalan Jambaldorj, Eri Terada, Toshio Hosaka, Yuka Kishuku, Yukiko Tomioka,
Kaori Iwashima, Yohko Hirata, Kiyoshi Teshigawara, Chung Thi Kim Le, Tadahiko Nakagawa,
Nagakatsu Harada, Tohru Sakai, Hiroshi Sakaue, Toshio Matsumoto, Makoto Funaki,
Akira Takahashi, Yutaka Nakaya
Usefulness of continuous blood glucose monitoring and control for patients undergoing liver transplantation 205
Tsuyoshi Okada, Shinji Kawahito, Naoji Mita, Munehide Matsuhisa, Hiroshi Kitahata,
Mitsuo Shimada, Shuzo Oshita
Quantitative analysis of hemodynamics of congested island flaps under leech therapy 213
Keisuke Kashiwagi, Ichiro Hashimoto, Yoshiro Abe, Kunio Kotsu, Masahiro Yamano, Hideki Nakanishi
Effect of Kampo medicine "Dai-kenchu-to" on microbiome in the intestine of the rats with fast stress 221
Kozo Yoshikawa, Mitsuo Shimada, Tomomi Kuwahara, Hideki Hirakawa, Nobuhiro Kurita,
Hirohiko Sato, Tohru Utsunomiya, Takashi Iwata, Tomohiko Miyatani, Jun Higashijima,
Hideya Kashihara, Chie Takasu, Noriko Matsumoto, Haruyuki Nakayama-Imaohji
Truncated serine/arginine-rich splicing factor 3 accelerates cell growth through upregulating c-Jun expression 228
Shizuka Kano, Kensei Nishida, Chihiro Nishiyama, Yoko Akaike, Keisuke Kajita,
Ken Kurokawa, Kiyoshi Masuda, Yuki Kuwano, Toshihito Tanahashi, Kazuhito Rokutan
The effect of visual-vestibulosomatosensory conflict induced by virtual reality on postural stability in humans 236
Suetaka Nishiike, Suzuyo Okazaki, Hiroshi Watanabe, Hironori Akizuki, Takao Imai,
Atsuhiko Uno, Tadashi Kitahara, Arata Horii, Noriaki Takeda, Hidenori Inohara
Preventive effects of metallothionein against DNA and lipid metabolic damages in dyslipidemic mice under
repeated mild stress
240
Minoru Higashimoto, Naohiro Isoyama, Satoshi Ishibashi, Naoko Ogawa,
Masufumi Takiguchi, Shinya Suzuki, Yoshinari Ohnishi, Masao Sato
Outcome of emergency one-stage resection and anastomosis procedure for patients with obstructed
colorectal cancer
249
Yuko Sumise, Kazuo Yoshioka, Natsu Okitsu, Hitomi Kamo, Yusuke Arakawa,
Takeshi Yamaguchi, Yukari Harino, Yoshihiro Nakai, Akemi Yamanaka, Seiki Tashiro
Immunohistochemical investigation of the coma blister and its pathogenesis 256
Masayuki Kashiwagi, Akiko Ishigami, Kenji Hara, Aya Matsusue, Brian Waters,
Mio Takayama, Itsuo Tokunaga, Akiyoshi Nishimura, Shin-ichi Kubo
Case reports

Hepatic epithelioid angiomyolipoma with arterioportal venous shunting mimicking hepatocellular
carcinoma : report of a case
262
Yu Saito, Mitsuo Shimada, Tohru Utsunomiya, Yuji Morine, Satoru Imura, Tetsuya Ikemoto,
Hiroki Mori, Jun Hanaoka, Koji Sugimoto, Shuichi Iwahashi, Shinichiro Yamada,
Michihito Asanoma, Hiroki Ishibashi
Atypically large well-differentiated hepatocellular carcinoma with extensive fatty metamorphosis : Report of a Case 267
Daichi Ishikawa, Mitsuo Shimada, Tohru Utsunomiya, Yuji Morine, Satoru Imura,
Tetsuya Ikemoto, Hiroki Mori, Yusuke Arakawa, Mami Kanamoto, Shuichi Iwahashi,
Shinichiro Yamada, Michihito Asanoma
Usefulness of central venous oxygen saturation monitoring during bidirectional Glenn shunt 272
Nami Kakuta, Shinji Kawahito, Naoji Mita, Noriko Kambe, Asuka Kasai, Narutomo Wakamatsu,
Toshiko Katayama, Tomohiro Soga, Fumihiko Tada, Takashi Kitaichi, Tetsuya Kitagawa,
Hiroshi Kitahata
Hand-assisted laparoscopic splenectomy for a huge splenic vascular lesion with aneurysms in a patient
with impending Kasabach-Merritt syndrome-like phenomenon
276
Koji Sugimoto, Tohru Utsunomiya, Tetsuya Ikemoto, Yuji Morine, Satoru Imura, Chie Takasu,
Mitsuo Shimada

Adobe Acrobat ReaderX is software that lets you view and print PDF files. It may be downloaded for free by clicking the image below.