Volume 64, Number 3,4
CONTENTS
August 2017

Reviews

Adipocyte Death and Chronic Inflammation in Obesity 193
Masashi Kuroda, Hiroshi Sakaueo
Pharmacological approach for drug repositioning against cardiorenal diseases 197
Yoshito Zamami, Masaki Imanishi, Kenshi Takechi, Keisuke Ishizawa
Originals

Androgen replacement therapy for cancer-related symptoms in male advanced cancer patients : study protocol
for a randomised prospective trial (ARTFORM study)
202
Kouji Izumi, Kazuyoshi Shigehara, Takahiro Nohara, Kazutaka Narimoto, Yoshifumi Kadono, Shigeki Nanjo,
Tadaaki Yamada, Koushiro Ohtsubo, Seiji Yano, Atsushi Mizokami
A phase I clinical trial for [131I]meta-iodobenzylguanidine therapy in patients with refractory pheochromocytoma and
paraganglioma : a study protocol
205
Anri Inaki, Kenichi Yoshimura, Toshinori Murayama, Yasuhito Imai, Yoshikazu Kuribayashi, Tetsuya Higuchi,
Megumi Jinguji, Tohru Shiga, Seigo Kinuya
Characteristics of medical students who would like to be a generalist physician and contribute to remote area medicine 210
Kenji Tani, Yoshihiro Okura, Ryo Tabata, Shino Yuasa, Shingo Kawaminami, Yoshinori Nakanishi,
Keisuke Kawahito, Keisuke Inaba, Kaori Inaba, Teruyoshi Kageji, Hiroki Tanaka, Yoshihiro Suzuki,
Harutaka Yamaguchi
A Novel Method of DAPI Staining for Differential Diagnosis of Renal Amyloidosis 217
Motokazu Matsuura, Hideharu Abe, Tatsuya Tominaga, Akiko Sakurai, Taichi Murakami, Seiji Kishi,
Yoshimi Bando, Jun Minakuchi, Kojiro Nagai, Toshio Doi
Body fat mass is correlated with serum transthyretin levels in maintenance hemodialysis patients 222
Sayaka Matsuura, Yumiko Shirai, Miyu Kubo, Chisako Nayama, Masami Okitsu, Yuu Oiwa, Sonoko Yasui,
Yoshiko Suzuki, Tomohiro Murata, Eiji Ishikawa, Chikao Miki, Yasuhiro Hamada
Tissue oxygenation index reflects changes in forearm blood flow after brief ischemia 228
Hiroyuki Kinoshita, Takahiko Akahori, Emi Nakamura, Hazuki Okawa, Shinji Kawahito, Hiroshi Kitahata,
Yoshihiro Fujiwara
Construction of a combinatorial pipeline using two somatic variant calling methods for whole exome sequence data
of gastric cancer
233
Tomohiro Kohmoto, Kiyoshi Masuda, Takuya Naruto, Shoichiro Tange, Katsutoshi Shoda, Junichi Hamada,
Masako Saito, Daisuke Ichikawa, Atsushi Tajima, Eigo Otsuji, Issei Imoto
Further evidence to demonstrate the significance of serum appearance of anti-p53 antibody as a marker for progressive potential
in invasive ductal carcinoma of the breast
241
Tadahiro Nozoe, Emiko Nozoe, Mayuko Kono, Takefumi Ohga, Takahiro Ezaki
Risk factors for an additional port in single-incision laparoscopic cholecystectomy in patients with cholecystitis 245
Kenichiro Araki, Ken Shirabe, Akira Watanabe, Norio Kubo, Shigeru Sasaki, Hideki Suzuki, Takayuki Asao,
Hiroyuki Kuwano
Antiangiogenic agent sunitinib induces epithelial to mesenchymal transition and accelerates motility of colorectal cancer cells 250
Chisato Tomida, Naoko Yamagishi, Hikaru Nagano, Takayuki Uchida, Ayako Ohno, Katsuya Hirasaka,
Takeshi Nikawa, Shigetada Teshima-Kondo
Nonconcordant regulation of mitochondrial respiratory complexes in the kidneys of 5/6 nephrectomized mice 255
Yukie Nakashita, Tomoya Sano, Hiroaki Yoshioka, Tomoki Shimada, Ryotaro Hori, Makoto Usami, Yasuhiro Hamada
Regorafenib induces adaptive resistance of colorectal cancer cells via inhibition of vascular endothelial growth factor receptor 262
Chisato Tomida, Hikaru Nagano, Naoko Yamagishi, Takayuki Uchida, Ayako Ohno, Katsuya Hirasaka,
Takeshi Nikawa, Shigetada Teshima-Kondo
Hospital pharmacist intervention improves the quality indicator of warfarin control : A retrospective cohort study 266
Taesong An, Eiji Kose, Akihiko Kikkawa, Hiroyuki Hayashi
Generation and characterization of new CCR5-tropic HIV-1rmt clones 272
Naoya Doi, Yosuke Sakai, Akio Adachi, Masako Nomaguchi
Usefulness of a novel higher brain dysfunction screening test for evaluating higher brain function in healthy persons 280
Akemi Hioka, Yoshifumi Mizobuchi, Yoshiteru Tada, Kyoko Nishi, Yasuhiko Shirayama, Shinsuke Katoh,
Naoki Akazawa, Ryuji Kaji, Yutaka Ojima, Shinji Nagahiro
Case reports

Paralytic ileus as the first presentation in type A acute aortic dissection 286
Naoto Fukunaga, Yasunobu Konishi, Takehiko Matsuo, Yoshiaki Saji, Tadaaki Koyama
Solitary distant peritoneal metastasis of cecal cancer after laparoscopic colectomy : a case report 288
Akira Ouchi, Koji Komori, Kenya Kimura, Takashi Kinoshita, Seiji Ito, Tetsuya Abe, Yoshiki Senda, Kazunari Misawa,
Yuichi Ito, Norihisa Uemura, Seiji Natsume, Jiro Kawakami, Yasuhiro Shimizu
Percutaneous full endoscopic lumbar foraminoplasty for adjacent level foraminal stenosis following vertebral
intersegmental fusion in an awake and aware patient under local anesthesia : A case report
291
Kazuta Yamashita, Kosaku Higashino, Toshinori Sakai, Yoichiro Takata, Fumio Hayashi, Fumitake Tezuka,
Masatoshi Morimoto, Takashi Chikawa, Akihiro Nagamachi, Koichi Sairyo
Levetiracetam improves symptoms of multiple chemical sensitivity : Case report 296
Yosuke Kakisaka, Kazutaka Jin, Mayu Fujikawa, Yu Kitazawa, Kazuhiro Kato, Nobukazu Nakasato
Aggressive resection of metachronous triple biliary cancer 299
Masato Yoshikawa, Tetsuya Ikemoto, Yuji Morine, Satoru Imura, Yu Saito, Shinichiro Yamada, Hiroki Teraoku,
Atsushi Takata, Toshiaki Yoshimoto, Mitsuo Shimada
The case of double primary lung adenocarcinomas with an EGFR mutation and ALK translocation successfully treated
with alectinib at the post-surgical recurrence
305
Yoshio Tsunezuka, Nobuyoshi Tanaka, Hideki Fujimori, Yuki Togashi, Satoko Baba, Kengo Takeuchi,
Kazuyoshi Katayanagi, Hiroshi Kurumaya, Hironori Kitade, Shinji Atagi, Seiji Yano
Bilateral leg ulcers secondary to dystrophic calcinosis in a patient with rheumatoid arthritis 308
Tetsuya Hida, Mitsuyoshi Minami, Yoshiaki Kubo
Successful treatment of mixed (mainly cancer) pain by tramadol preparations 311
Shinji Kawahito, Tomohiro Soga, Naoji Mita, Shiho Satomi, Hiroyuki Kinoshita, Tomoko Arase, Akira Kondo,
Hitoshi Miki, Kazumi Takaishi, Hiroshi Kitahata
Accurate diagnosis of chronic low back pain in a high-level college athlete : a case report 313
Kenji Yokoyama, Kazuta Yamashita, Masatoshi Morimoto, Fumitake Tezuka, Fumio Hayashi, Yoichiro Takata,
Toshinori Sakai, Kosaku Higashino, Takashi Chikawa, Hiroshi Yonezu, Akihiro Nagamachi, Koichi Sairyo
Others

Phase I/II study of alectinib in lung cancer with RET fusion gene : study protocol 317
Shinji Takeuchi, Toshinori Murayama, Kenichi Yoshimura, Takahiro Kawakami, Shizuko Takahara, Yasuhito Imai,
Yoshikazu Kuribayashi, Katsuhiko Nagase, Koichi Goto, Makoto Nishio, Yoshinori Hasegawa, Miyako Satouchi,
Katsuyuki Kiura, Takashi Seto, Seiji Yano
Phase I study of combined therapy with vorinostat and gefitinib to treat BIM deletion polymorphism-associated resistance in
EGFR-mutant lung cancer (VICTROY-J) : a study protocol

321
Shinji Takeuchi, Kenichi Yoshimura, Tadami Fujiwara, Masahiko Ando, Shinobu Shimizu, Katsuhiko Nagase,
Yoshinori Hasegawa, Toshiaki Takahashi, Nobuyuki Katakami, Akira Inoue, Seiji Yano

Adobe Acrobat Reader DC is software that lets you view and print PDF files. It may be downloaded for free by clicking the image below.