Volume 63, Number 3,4
CONTENTS
August 2016

Reviews

Noninvasive brain stimulation for dysphagia after acquired brain injury : a systematic review 153
Ryo Momosaki, Shoji Kinoshita, Wataru Kakuda, Naoki Yamada, Masahiro Abo
Development of Skin Flaps for Reconstructive Surgery : Random Pattern Flap to Perforator Flap 159
Ichiro Hashimoto, Yoshiro Abe, Soshi Ishida, Keisuke Kashiwagi, Kazuhide Mineda, Yutaro Yamashita,
Ryosuke Yamato, Akihiro Toda, Yutaka Fukunaga, Sho Yoshimoto, Tatsuya Tsuda, Shinji Nagasaka,
Tsuyoshi Keyama
Originals

Morphological Characteristics and Location of Missed, Advanced Colorectal Neoplasms after Colonoscopy 163
Takuji Kawamura, Koji Uno, Kiyohito Tanaka, Yuki Ueda, Naokuni Sakiyama, Kensei Nishida,
Kazuhito Rokutan, Kenjiro Yasuda
Outcome of an elbow check-up system for child and adolescent baseball players 171
Toshiyuki Iwame, Tetsuya Matsuura, Naoto Suzue, Shinji Kashiwaguchi, Takenobu Iwase, Shoji Fukuta,
Daisuke Hamada, Tomohiro Goto, Takahiko Tsutsui, Keizo Wada, Hiroshi Egawa, Akihiro Nagamachi, Koichi Sairyo
Correlation of 3D Arterial Spin Labeling and Multi-Parametric Dynamic Susceptibility Contrast Perfusion MRI in Brain Tumors 175
Delgerdalai Khashbat, Takashi Abe, Mungunbagana Ganbold, Seiji Iwamoto, Naoto Uyama, Saho Irahara,
Youichi Otomi, Masafumi Harada, Teruyoshi Kageji, Shinji Nagahiro
Lung regeneration by fetal lung tissue implantation in a mouse pulmonary emphysema model 182
Koh Uyama, Shoji Sakiyama, Mitsuteru Yoshida, Koichiro Kenzaki, Hiroaki Toba, Yukikiyo Kawakami,
Kazumasa Okumura, Hiromitsu Takizawa, Kazuya Kondo, Akira Tangoku
Treatment with DHA/EPA ameliorates atopic dermatitis-like skin disease by blocking LTB4 production 187
Shinya Yoshida, Koji Yasutomo, Toshiyuki Watanabe
Thirty percent of ductal carcinoma in situ of the breast in Japan is extremely low-grade ER(+)/HER2(-) type without
comedo necrosis
192
Miyuki Kanematsu, Masami Morimoto, Masako Takahashi, Junko Honda, Yoshimi Bando, Takuya Moriya,
Yukiko Tadokoro, Misako Nakagawa, Hirokazu Takechi, Takahiro Yoshida, Hiroaki Toba, Mitsuteru Yoshida,
Aiichiro Kajikawa, Akira Tangoku, Issei Imoto, Mitsunori Sasa
Flow Cytometric Evaluation of Surface CD56 Expression on Activated Natural Killer Cells as Functional Marker 199
Wataru Oboshi, Kensaku Aki, Tomoki Tada, Toru Watanabe, Nobuyasu Yukimasa, Ichiro Ueno, Ken Saito, Eiji Hosoi
Default mode network abnormalities in children with autism spectrum disorder detected by resting-state functional
magnetic resonance imaging
204
Yasuhiro Funakoshi, Masafumi Harada, Hideki Otsuka, Kenji Mori, Hiromichi Ito, Takashi Iwanaga
The relationship between parents with a history of childhood problems and incidence of consequent child abuse 209
Hiroko Hashimoto, Hiroe Tani, Tsuneo Ninomiya, Kenji Mori
Ambulatory Surgery for Pilonidal Sinus : Tract Excision and Open Treatment Followed by At-Home Irrigation 216
Yutaro Yamashita, Hiroaki Nagae, Ichiro Hashimoto
Serine/arginine-rich splicing factor 7 regulates p21-dependent growth arrest in colon cancer cells 219
Saki Saijo, Yuki Kuwano, Kiyoshi Masuda, Tatsuya Nishikawa, Kazuhito Rokutan, Kensei Nishida
Efficacy of proton pump inhibitor in combination with rikkunshito in patients complaining of globus pharyngeus 227
Sei-ichi Nakano, Hidetaka Iwasaki, Eiji Kondo, Katsushi Miyazaki, Haruhiko Shizuku, Sei-ichiro Kamimura,
Junya Fukuda, Ryo Kanamura, Noriaki Takeda
The effect of acotiamide on epigastric pain syndrome and postprandial distress syndrome in patients with functional dyspepsia 230
Satoshi Shinozaki, Hiroyuki Osawa, Hirotsugu Sakamoto, Yoshikazu Hayashi, Alan Kawarai Lefor, Hironori Yamamoto
Assay of serum E2 concentration in postmenopausal breast cancer patients using a high-sensitivity RIA method is
generally useful
236
Masami Morimoto, Masako Takahashi, Junko Honda, Takahiro Yoshida, Mitsuteru Yoshida, Hiroaki Toba,
Issei Imoto, Akira Tangoku, Mitsunori Sasa
Association of habitual high-fat intake and desire for protein and sweet food 241
Hiroshi Tatano, Hisami Yamanaka-Okumura, Bei Zhou, Chisaki Adachi, Yuka Kawakami, Takafumi Katayama,
Masashi Masuda, Eiji Takeda, Yutaka Taketani
Predictability of Pressure Ulcers Based on Operation Duration, Transfer Activity, and Body Mass Index Through the Use of
an Alternating Decision Tree
248
Yoko Setoguchi, A. Ammar Ghaibeh, Kazue Mitani, Yoshiro Abe, Ichiro Hashimoto, Hiroki Moriguchi
nfluence of single nucleotide polymorphisms of cytokine genes on anti-HBs antibody production after hepatitis B vaccination
in a Japanese young adult population
256
Nobuyasu YUKIMASA, Shoichi SATO, Wataru OBOSHI, Toru WATANABE, Ryuichi UZAWA
Experimental Studies on Protective Effects of FK506 Against Hepatic Ischemia-Reperfusion Injury 262
Toshihiko Sawada, Katsuhiko Inoue, Dairou Tanabe, Shunji Kawamoto, Tatsuya Tsuji, Seiki Tashiro
Mesh-Airtight-Preperitoneum : a simple method for confirming mesh placement in transabdominal preperitoneal repair of
inguinal hernia
270
Yasuhiro Yuasa, Hiroshi Okitsu, Masakazu Goto, Yuta Matsuo, Hiroshi Edagawa, Osamu Mori, Ryotaro Tani,
Shunsuke Kuramoto, Mayumi Ikeuchi, Atsushi Tomibayashi
Delayed Diagnosis of Primary Bone and Soft Tissue Tumors Initially Treated as Degenerative Spinal Disorders 274
Toshihiko Nishisho, Toshinori Sakai, Fumitake Tezuka, Kosaku Higashino, Shoichiro Takao, Yoichiro Takata,
Ryo Miyagi, Shunichi Toki, Mitsunobu Abe, Kazuta Yamashita, Akihiro Nagamachi, Koichi Sairyo
Proximal nail fold flap for digital mucous cyst excision 278
Yutaro Yamashita, Hiroaki Nagae, Ryosuke Yamato, Hiromichi Sedo, Yoshiro Abe, Ichiro Hashimoto
Reduction mammaplasty and mastopexy for the contralateral breast after reconstruction surgery following
cancer resection : A report of 3 cases
281
Keisuke Kashiwagi, Yoshiro Abe, Soshi Ishida, Kazuhide Mineda, Yutaro Yamashita, Yutaka Fukunaga,
Sho Yoshimoto, Ryosuke Yamato, Tatsuya Tsuda, Ichiro Hashimoto
Analysis of the Prognostic Factors of Extensive Disease Small-Cell Lung Cancer Patients in Tokushima University Hospital 286
Hirokazu Ogino, Masaki Hanibuchi, Soji Kakiuchi, Atsuro Saijo, Toshifumi Tezuka, Yuko Toyoda,
Makoto Tobiume, Kenji Otsuka, Satoshi Sakaguchi, Hisatsugu Goto, Kokichi Arisawa, Yasuhiko Nishioka
Clinical features and outcome of acute exacerbation of interstitial pneumonia associated with connective tissue disease. 294
Yuko Toyoda, Masaki Hanibuchi, Jun Kishi, Hiroshi Kawano, Shun Morizumi, Seidai Sato, Mayo Kondo,
Terumi Takikura, Toshifumi Tezuka, Hisatsugu Goto, Yasuhiko Nishioka
Case reports

Successful Emergency Carotid Endarterectomy after Thrombolysis with Intravenous Recombinant Tissue-Type Plasminogen
Activator
300
Yoko Yamamoto, Toshiyuki Okazaki, Keishi Yoda, Yoshiteru Tada, Shinji Nagahiro
Postmortem Diagnosis of Anorexia Nervosa : An Endocrinological and Immunohistochemical Approach 305
Akiko Ishigami, Itsuo Tokunaga, Akiyoshi Nishimura, Shin-ichi Kubo
Efficacy of Achilles Suture Bridge Technique for Insertional Achilles Tendinosis in an Obese and Athletic Patient 310
Kazuaki Mineta, Naoto Suzue, Tetsuya Matsuura, Koichi Sairyo
Complication of portal vein thrombosis after right hemihepatectomy in a patient lacking the portal vein bifurcation 315
Hiroki Teraoku, Yusuke Arakawa, Masato Yoshikawa, Shinichiro Yamada, Yu Saito, Shuichi Iwahashi,
Tetsuya Ikemoto, Yuji Morine, Satoru Imura, Mitsuo Shimada
Complete spontaneous regression of a subpubic cartilaginous cyst : a case report 319
Toshihiko Nishisho, Shoichiro Takao, Ryo Miyagi, Shunichi Toki, Akihiro Nagamachi, Koichi Sairyo
Others (Technical note)

Percutaneous drainage of psoas and iliopsoas muscle abscesses with a one-step technique under real-time computed
tomography fluoroscopic guidance
323
Mitsuhiro Kinoshita, Shoichiro Takao, Katsuya Takechi, Yoshitsugu Takeda,Kanako Miyamoto, Moriaki Yamanaka,
Yoko Akagawa, Seiji Iwamoto, Kyosuke Osaki, Hayato Tani, Norio Ohnishi, Ryozo Shirono

Adobe Acrobat ReaderX is software that lets you view and print PDF files. It may be downloaded for free by clicking the image below.